Енергийна бедност

Home / Енергийна бедност

Енергийната бедност в общи линии представлява невъзможността на едно домакинство да осигури необходимото количество енергия, за да поддържа оптимална температура или да задоволи ежедневните си нужди от енергия.

Основната бариера, която пречи на промяна в настоящите навици е липсваща на информация и знания в тази област.