Financial Support Contacts

Home / National Contacts / Financial Support Contacts

Cyprus

Croatia

Trebate li dodatne informacije ili pomoć iz pojedinih područja djelovanja, ovdje se nalazi preglednik korisnih kontakata i organizacija. Ako ponuđene informacije ne pružaju traženo, molimo kontaktirajte DOOR za pomoć.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
http://www.fzoeu.hr/
Radnička cesta 80, Zagreb
5391-800
kontakt@fzoeu.hr


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku
Glavni zadatak ministarstva je omogućiti razvoj i održivost energetskog sektora koji se mora očitovati prvenstveno u postizanju i održavanju realnih cijena energije kroz funkcionalno tržišno natjecanje u kompetitivnim energetskim djelatnostima te efektivnu regulaciju mrežnih energetskih djelatnosti koji su preduvjeti konkurentnosti gospodarstva. Nadalje, jedan od zadataka ministarstva je omogućiti regulirane djelatnosti budu poticaj gospodarstvu, a ne njegovo opterećenje.
https://www.mzoip.hr/hr/energetika.html
Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
6106-831
energetika@mzoe.hr


REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE (REGEA)
REGEA je regionalna energetska agencija i prepoznati centar znanja i izvrsnosti s referencama i projektima na području cijele Europske unije, osnovana još 2008. godine od strane Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije i u njihovom je potpunom vlasništvu.
Djelokrug rada obuhvaća:
• podršku u razvoju i provedbi nacionalnih, regionalnih i lokalnih investicijskih projekata s područja energetike (npr. energetska obnova i izgradnja zgrada)
• izradu dugoročnih strategija, programa energetske učinkovitosti i akcijskih planova (npr. državne strategije, SMART City strategije, SEAP-i i SECAP-i…)
• razvoj inovativnih mehanizama financiranja energetskih projekata kao što su Ugovor o energetskom učinku – ESCO model i Javno-privatno partnerstvo – JPP
• izradu studijskih podloga, tehničkih proračuna i analiza, studija izvodljivosti i predizvodljivosti, poslovnih planova i ostalih financijskih analiza
• upravljanje projektima gradnje, stručni i tehnički nadzor energetske preglede,
• energetsko certificiranje obrazovanje i promicanje najbolje prakse,
• izradu obrazovnih publikacija provedbu promotivnih i crowdfunding kampanja.
http://regea.org/
Andrije Žaje 10, Zagreb
3098-315
info@regea.org


Energetski institut Hrvoje Požar
Područja djelovanja Instituta su:
1. Strateško planiranje u energetici
2. Razvoj elektroenergetskog, plinskog, naftnog i toplinskog sustava
3. Tržište, zakonodavni okvir i restrukturiranje energetskog sektora
4. Energetska učinkovitost
5. Obnovljivi izvori energije, zaštita klime i okoliša
6. Energetski pregledi i certifikacija građevina
7. Energetska bilanca i statistika
8. Edukacija i promotivne aktivnosti
http://www.eihp.hr/
Savska cesta 163, Zagreb
6040-588
eihp@eihp.hr

Slovenia

Bulgaria