Technical Training Bulgaria

Home / Обучение (BG) / Tehnični del (BG) / Technical Training Bulgaria

Introduction & Contents

1. Енергийни политики и енергийна стратегия на ЕС до 2050 г

2. Основни принципи на енергията и топлината

3. Видове топлообмен и свойства на материалите

4. Вътрешен комфорт, температура и влажност

5. Отопление в дома

6. Вентилация в жилището

7. Потребление на електроенергия в дома

8. Осветление

9. Потребление на вода

10. Възобновяеми енергийни източници

11. Въглеродни емисии

12. Добри практики за енерго-ефективни мерки в домакинствата