Technical Training Slovenia

Home / Обучение (BG) / Tehnični del (BG) / Technical Training Slovenia

1. Uvod

2. Osnove o energiji in toploti

3. Energija in naravni viri

4. Izgube toplote in koncept toplotnega udobja

5. Električna energija

6. Gospodinjski aparati

7. Voda

8. Ogrevanje in prezračevanje

9. Energetsko svetovanje v gospodinjstvih