Чрез теста по-долу, може да оцените вашите енергийни познания. Ще получите по 1 точка за всеки верен отговор. Можете да преминете теста толкова пъти, колкото искате, за да затвърдите придобитите си знания.A) Въглища
B) Природен газ
C) Електроенергия
D) Вятър
A) Дърва
B) Лигнитни въглища
C) Природен газ
D) Нафта
A) Конвекция
B) Топлопроводимост
C) Кондуктивен топлообмен
D) Топлинна радиация
A) Топлопроводност
B) Рекуперация
C) Радиация
D) Инфилтрация
A) Външните стени
B) Пода
C) Покрива
D) Прозорците
A) kWh/(год.)
B) kWh/m2
C) kWh/m2год.
D) kW/(m2год.)
A) 2 %
B) 4 %
C) 6 %
D) 8 %
A) При отворена врата
B) При отворени врата и прозорци
C) Частично отворени прозорци
D) Чрез климатик
A) 20-40%
B) 30-50%
C) 40-60%
D) 50-70%
A) ТЕЦ на природен газ
B) ТЕЦ на въглища
C) Вятърна електроцентрала
D) Водна електроцентрала
A) Ват (W)
B) Киловат (kW)
C) Киловатчас (kWh)
D) Киловат на час (kW/h)
A) Двойно по-голяма
B) Три пъти по-голяма
C) Четири пъти по-голяма
D) Пет пъти по-голяма
A) Под 2 %
B) Под 10 %
C) Под 20 %
D) Под 50 %
A) 2 %
B) 4 %
C) 6 %
D) 8 %
A) 20лв./год.
B) 2,5 лв./год.
C) 1,8 лв./год.
D) 3,8лв./год.
A) 30 литра
B) 100 литра
C) 120 литра
D) 120 кубика3
A) Тоалетна
B) Пране
C) Къпане
D) Готвене
A) Вземане на душ
B) Вана
C) миене на зъбите с течаща вода
D) миене на съдовете


Проверете Вашия резултат!