Quiz

Home / Pripomočki / Quiz

Pri vsakem vprašanju izberite en odgovor. Vsak pravilni odgovor prinaša 1 točko. Za oceno vašega znanja lahko kviz izpolnite tudi večkrat.A) Premog
B) Zemeljski plin
C) Električna energija
D) Veter
A) Les
B) Lignit
C) Zemeljski plin
D) Nafta
A) Konvekcija
B) Prenos toplote
C) Prevajanje
D) Toplotno sevanje
A) Prenos toplote
B) Rekuperacija toplote
C) Toplotno sevanje
D) Infiltracija
A) Sten
B) Tal
C) Strehe
D) Oken
A) kWh / (oseb x a)
B) kWh / m2
C) kWh / m2a
D) kW / (m2a)
A) 2 odstotka
B) 4 odstotke
C) 6 odstotkov
D) 8 odstotkov
A) Intenzivno prezračevanje
B) Navzkrižno prezračevanje
C) Okna odprta na nagib
D) S klimatsko napravo
A) 20-40%
B) 30-50%
C) 40-60%
D) 50-70%
A) Termoelektrarna na plin
B) Termoelektrarna na premog
C) Vetrna elektrarna
D) Hidroelektrarna
A) Watt (W)
B) Kilovatt (kW)
C) Kilovatna ura (kWh)
D) Kilovatno leto (kW-Y)
A) Popolnoma enaka
B) Dvakrat večja
C) Trikrat večja
D) Tudi do več kot petkrat večja
A) < 2 odstotka
B) < 10 odstotkov
C) < 20 odstotkov
D) < 50 odstotkov
A) 2 %
B) 4 %
C) 6 %
D) 8 %
A) 0.10 EUR
B) 0.85 EUR
C) 1.30 EUR
D) 2.50 EUR
A) 30 litrov
B) 100 litrov
C) 120 litrov
D) 120 m33
A) Izpiranje stranišča
B) Pranje perila
C) Kopanje/prhanje
D) Kuhanje/pitje
A) Prhanje
B) Kopanje
C) Umivanje zob s tekočo vodo
D) Pomivanje posode


Preverite odgovore in vaš rezultat!