РЕЗУЛТАТИ

Home / РЕЗУЛТАТИ
Работен пакет 1: Преглед на съществуващите материали и оценка на нуждата от обучение
Очаквани резултати: Доклад, обхващащ всички страни партньори, относно състоянието на съществуващите инструменти, методи и образователни практики; потребностите от обучение и пропуските в съществуващите материали в тази област. Идентифициране на вече заинтересованите участници в тази област или заинтересовани да станат активни.
Краен резултат:
 Intellectual Output 1: Bulgaria (BG) 
 Intellectual Output 1: Bulgaria (EN) 
 Intellectual Output 1: Cyprus (GR) 
 Intellectual Output 1: Cyprus (EN) 
 Intellectual Output 1: Croatia (HR) 
 Intellectual Output 1: Croatia (EN) 
 Intellectual Output 1: Slovenia (SL) 
 Intellectual Output 1: Slovenia (EN) 
  Доклад

 

Работен пакет 2: Дефиниране на образователната програма и обмен на най-добри практики
Очаквани резултати: Дефиниране на образователната програма, която да отговори на нуждите от обучение, идентифицирани в Работен пакет 1 и да служи като принос за развитието на ИКТ инструментите за енергийна бедност (Работен пакет 3). Също така провеждане на обучение с цел споделяне на знания, опит и примери за най-добри практики в областта на енергийната бедност между партньорските организации, което също ще засили подготовката за разработване на материалите по Работен пакет 3.
Краен резултат:
 Дефиниране на обучителната програма (EN) 
 Дефиниране на обучителната програма (GR) 
 Дефиниране на обучителната програма (SL)
 Дефиниране на обучителната програма (BG) 
 Дефиниране на обучителната програма (CRO) 
Training Materials (click here)

 

Работен пакет 3: Разработване на обучителни инструменти
Очаквани резултати: Разработването на 15 иновативни образователни ИКТ инструмента.

 

Работен пакет 4: Комуникация и разпространение
Очаквани резултати: Разпространение на пълния набор от иновативни образователни материали и инструменти, чрез организиране на събития във всяка страна партньор и набор от медийни продукти като видео уроци.
Posters(click here)
Introductory Video (view below):