РЕЗУЛТАТИ

Home / РЕЗУЛТАТИ
Работен пакет 1: Преглед на съществуващите материали и оценка на нуждата от обучение
Очаквани резултати: Доклад, обхващащ всички страни партньори, относно състоянието на съществуващите инструменти, методи и образователни практики; потребностите от обучение и пропуските в съществуващите материали в тази област. Идентифициране на вече заинтересованите участници в тази област или заинтересовани да станат активни.
 Краен резултат: Доклад

 

Работен пакет 2: Дефиниране на образователната програма и обмен на най-добри практики
Очаквани резултати: Дефиниране на образователната програма, която да отговори на нуждите от обучение, идентифицирани в Работен пакет 1 и да служи като принос за развитието на ИКТ инструментите за енергийна бедност (Работен пакет 3). Също така провеждане на обучение с цел споделяне на знания, опит и примери за най-добри практики в областта на енергийната бедност между партньорските организации, което също ще засили подготовката за разработване на материалите по Работен пакет 3.
Краен резултат:
 Дефиниране на обучителната програма (EN) 
 Дефиниране на обучителната програма (GR) 
 Дефиниране на обучителната програма (SL)
 Дефиниране на обучителната програма (BG) 
 Дефиниране на обучителната програма (CRO) 

 

Работен пакет 3: Разработване на обучителни инструменти
Очаквани резултати: Разработването на 15 иновативни образователни ИКТ инструмента.

 

Работен пакет 4: Комуникация и разпространение
Очаквани резултати: Разпространение на пълния набор от иновативни образователни материали и инструменти, чрез организиране на събития във всяка страна партньор и набор от медийни продукти като видео уроци.
Posters(click here)
Introductory Video (view below):