Entrepreneurship Opportunities – Bulgaria

Home / Training / Entrepreneurship Opportunities / Entrepreneurship Opportunities – Bulgaria

Download the Entrepreneuship Opportunities Training Manual (pdf) Here

Introduction & Contents

1. Накратко за Наръчника по предприемачество

2. Относно енергийното консултиране

3. Как да си намеря работа в областта на енергийното консултиране

4. Предприемачеството: създаване на бизнес план и бизнес модел

5. Полезни определения за бъдещи предприемачи

Приложения