O PROJEKTU

Home / O PROJEKTU

Novi smjer u energetskom savjetovanju

OBRAZOVNA PLATFORMA ZA PODIZANJE SVIJESTI O KORIŠTENJU ENERGIJE I SUZBIJANJU ENERGETSKOG SIROMAŠTVA

Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo, u suštini, predstavlja nemogućnost kućanstava i pojedinaca da si priušte adekvatne (osnovne) energetske usluge – grijanje, hlađenje, kuhanje, pranje i rasvjetu.

Glavna prepreka za pokretanje promjena u trenutnim navikama u potrošnji energije je nedostatak obrazovanja i znanja.

Ciljevi projekta

 • Podići svijest europskih građana o sveprisutnijem problemu energetskog siromaštva
 • Poboljšati kvalitetu praktičnog dijela obrazovanja odraslih o izazovima i mogućnostima vezanim uz ublažavanje energetskog siromaštva, a kroz utvrđivanje postojećih praksi i metoda te nadogradnju istih.
 • Razviti visokokvalitetan obrazovni pristup koji će obuhvatiti i tehničke i socijalne aspekte problema te istaknuti poduzetničke mogućnosti u području energetskog savjetovanja – što znači, pomoći nezaposlenima prepoznati energetsko savjetovanje kao priliku za zaposlenje
 • Uspostaviti čvrstu i kompetentnu međunarodnu mrežu energetskih savjetnika za energetski siromašna kućanstva. Individualno savjetovanje se pokazalo najboljim načinom širenja informacija i povećanja razine znanja. Izradit će se nastavni plan i program obuke koji će polaznicima omogućiti da postanu energetski savjetnici za energetski siromašne
 • Potaknuti stvaranje mreže relevantnih dionika uključenih u obrazovanje građana o energetskom siromaštvu i energetskom savjetovanju
 • Ojačati vještine organizacija civilnog društva i drugih dionika uključenih u ili zainteresiranih za obrazovanje odraslih o energetskom siromaštvu
 • Razviti 15 inovativnih IKT alata koji će se koristiti u edukaciji o energetskom siromaštvu.

Ciljne skupine

 • Organizacije civilnog društva s interesom za energetsko siromaštvo (pružanje socijalnih usluga, borba za ljudska prava, zaštita okoliša itd.)
 • Institucije za obrazovanje odraslih
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Energetske agencije
 • Sveučilišta
 • Ostali dionici uključeni u ili zainteresirani za obrazovanje odraslih o energetskom siromaštvu

Očekivani rezultati

 • Izvješće za sve zemlje partnere o postojećim alatima, metodama i edukativnim praksama u područjima relevantnima za energetsko siromaštvo te s procjenom potreba za obukom o energetskom siromaštvu.
 • Baza podataka dionika uključenih u obrazovanje odraslih o energetskom siromaštvu u svim partnerskim zemljama – primjerice, OCD-i i dionici koji su već aktivni u području obrazovanja o socijalnim uslugama te žele proširiti raspon aktivnosti
 • Nastavni plan i program za obrazovanje odraslih o energetskom siromaštvu
 • Edukativna mobilnost o energetskom siromaštvu u obliku „kratkoročnog treninga za zaposlenike”, s ciljem razmjene znanja i primjera dobre prakse među partnerskim organizacijama
 • Skup inovativnih obrazovnih materijala definiranih u kurikulumu – alati, metode, prakse, inicijative
 • Vodič koji prati nastavni plan i program te zainteresiranim dionicima pomaže u provođenju istoga. Upotpunit će ga video tutorijali za pojedinačne alate i webinar u svim partnerskim zemljama.
 • Mrežna stranica koja omogućuje pristup obrazovnim materijalima i smjernicama.
 • On-line platforma (facebook grupa ili slično) za razmjenu i dijeljenje iskustava među dionicima aktivnima ili zainteresiranima za obrazovanje odraslih o energetskom siromaštvu.
 • Diseminacijska događanja u zemljama partnerima za prezentiranje i promoviranje razvijenih materijala ciljnim dionicima.
 • Projektni letak i drugi komunikacijski materijali (logo, predlošci za dokumente, opisni tekst o projektu).
 • Videozapis o projektu i sustavnom pristupu edukaciji o energetskom siromaštvu koja se proteže kroz projekt. Videozapis bit će objavljen on-line (mrežna i facebook stranica projekta) s pripadajućim titlovima pojedine zemlje partner.
 • Šest biltena koji komuniciraju napredak i rezultate projekta.
 • E-kampanja kako bi se osigurala široka i učinkovita diseminacija ciljeva i rezultata projekta.

Više informacija o rezultatima projekta pročitajte u odjeljku: Rezultati