O NAS

Home / O NAS

Inovativna smer energetskega svetovanja

IZOBRAŽEVALNA PLATFORMA ZA OZAVEŠČANJE O ENERGIJI ZA ZMANJŠANJE ENERGETSKE REVŠČINE

Energetska revščina

V splošnem gledano je energetska revščina nezmožnost gospodinjstva, da si zagotavlja zadostno količino energije v svojem domu, ki bi mu omogočala ustrezno ogrevanje bivalnih prostorov (oziroma hlajenje v vročih dneh) in zadostno razsvetljavo, dostop do potrebnega nabora energetskih storitev ter zadostne količine energije za vsakodnevne potrebe.

Ena glavnih ovir, ki preprečujejo spremembe sedanjih navad na področju porabe energije, je pomanjkanje izobrazbe in znanja.

Cilji projekta

 • Ozaveščanje evropskih državljanov o vse pomembnejši tematiki energetske revščine
 • Izboljšanje kakovosti praks na področju izobraževanja odraslih o izzivih in priložnostih, povezanih z odpravljanjem energetske revščine z identifikacijo in nadgradnjo obstoječih praks in metod.
 • Oblikovanje visokokakovostnega pristopa do izobraževanja, s katerim bo mogoče nasloviti tako tehnične kot družbene vidike te problematike ter izpostaviti podjetniške priložnosti na področju energetskega svetovanja, torej ponuditi pomoč brezposelnim pri identificiranju energetskega svetovanja kot priložnosti za novo zaposlitev.
 • Vzpostavitev trdne in kompetentne mednarodne mreže energetskih svetovalcev, ki bodo delali z energetsko revnimi gospodinjstvi, kjer se je osebno svetovanje izkazalo kot najboljši način za širjenje informacij in zvišanje ravni znanja. Izdelan bo učni načrt, ki bo udeležence izobraževanja usposobil za energetske svetovalce energetsko revnim gospodinjstvom.
 • Spodbujanje oblikovanje mreže ustreznih deležnikov, ki delujejo na področjih izobraževanja odraslih o energetski revščini ter energetskega svetovanja.
 • Povečanje usposobljenosti organizacij civilne družbe in drugih zainteresiranih strani, ki se ukvarjajo z ali so zainteresirani za izobraževanje odraslih o energetski revščini.
 • Izdelava 15 inovativnih orodij IKT, ki se bodo uporabljala pri izobraževanju o energetski revščini..

Ciljne skupine

 • Organizacije civilne družbe, ki delujejo na oz. se zanimajo za področje energetske revščine (s področij socialnih storitev, človekovih pravic, varstva okolja ipd.)
 • Institucije, ki delujejo na področju izobraževanja odraslih
 • Občine
 • Energetske agencije
 • Univerze
 • Drugi deležniki, ki delujejo na ali se zanimajo za področje izobraževanja odraslih o energetski revščini

Pričakovani rezultati

 • Poročilo, ki bo zajemalo vse države partnerice, o najboljših obstoječih metodah in praksah na področju izobraževanja o energetski revščini in potrebah po usposabljanju na tem področju.
 • Baza podatkov o deležnikih v vseh partnerskih državah, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih o energetski revščini, ter tistih, ki bi jih to zanimalo (npr. organizacije civilne družbe in deležniki, ki so že aktivni na področju izobraževanja o socialnih storitvah in želijo razširiti svoje dejavnosti).
 • Izobraževalni program z učnim načrtom za izobraževanje odraslih o energetski revščini.Učna mobilnost v obliki »kratkoročnega skupnega usposabljanja osebja« za izmenjavo znanja in najboljših praks med partnerskimi organizacijami o učnem načrtu za usposabljanje na področju energetske revščine.
 • Nabor inovativnih izobraževalnih gradiv (orodij, metod, praks, pobud …), opredeljenih v učnem načrtu.
 • Vodnik kot priloga učnega načrta in kot pomoč zainteresiranim deležnikom pri njegovem izvajanju, dopolnjen z video vodniki za vsako orodje in spletnim seminarjem v vsaki državi.
 • Spletna stran za dostop do vseh izobraževalnih materialov in smernic.
 • Spletna platforma (skupina na strani Facebook ali podobno), ki bo omogočala deljenje in izmenjavo praks med zainteresiranimi stranmi, ki se ukvarjajo z ali so zainteresirane za izobraževanje odraslih o energetski revščini
 • Dogodki za razširjanje izsledkov projekta v partnerskih državah z namenom informiranja in promocije izdelanih gradiv med ciljnimi deležniki.
 • Letak projekta in drugo komunikacijsko gradivo (logotip, predloge dokumentov, besedilo s predstavitvijo projekta).
 • Predstavitveni video o projektu in o sistemskem pristopu do izobraževanja o energetski revščini, ki ga je spodbujal projekt, ki bo objavljen na spletu s podnapisi v vseh jezikih partnerskih držav.
 • Šest elektronskih novic za obveščanje o napredku in rezultatih projekta
 • E-kampanja za široko in učinkovito razširjanje informacij o ciljih in rezultatih projekta.

Več informacij o rezultatih projekta najdete na podstrani Rezultati