PARTNERI

Home / PARTNERI

Konzorcij projekta IDEA čine partneri:

Sveučilište u Cipru (UCY)

Sveučilište u Cipru (UCY) osnovano je 1989. godine. Sveučilište ima pet fakulteta, Čiste i primijenjene znanosti, Ekonomiju i menadžment, Humanističke i društvene znanosti, Jezični fakultet i nedavno osnovani Tehnički fakultet. Odsjek za računarstvo, koji pripada Fakultetu čistih i primijenjenih znanosti, jedan je od najaktivnijih odsjeka Sveučilišta. Odsjek je vrlo aktivan u područjima informacijske tehnologije i komunikacija, te je također vrlo aktivan u privlačenju sredstava pa je nakon pristupanja Cipra u EU sudjelovao u preko 150 projekata financiranih iz različitih okvira Europske unije.

Sveučilište u Cipru sudjeluje u Erasmus+ projektu IDEA kroz Laboratorij za softversko inženjerstvo i mrežne tehnologije (SEIT), sastavni dio Odsjeka za računarstvo. SEIT svoje istraživačke aktivnosti usmjerava na dva važna područja informacijske tehnologije, nazivom Softversko inženjerstvo i Mrežne tehnologije.

Kontakt:
Adresa: Odsjek za računarstvo, Sveučilište u Cipru, 1 University Avenue, P.O.Box 20537, CY-2109, Nicosia, Cipar
Mrežna stranica: www.cs.ucy.ac.cy/seit
Kontakt osoba: George A. Papadopoulos (direktor laboratorija)
Tel.: +357 22892693
E-adresa: george AT cs.ucy.ac.cy

DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE ODRŽIVOG RAZVOJA (DOOR)

Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR) je udruga stručnjaka koja se bavi promicanjem održivog razvoja na području energetike. Naši članovi su pojedinci posvećeni energetici, okolišu i održivom razvoju te korištenju energetike kao poluge društvenog razvoja. Radimo u dva strateška područja: ublažavanje klimatskih promjena i suzbijanje energetskog siromaštva. Naša misija je promicanje principa održivog razvoja u svim segmentima društva, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, prvenstveno na polju energetike, a naše vrijednosti su stručnost, okolišna prihvatljivost, sudjelovanje građana, društvena odgovornost, društvena angažiranost, ekonomska stabilnost i mjerljiva korisnost.

Kontakt:
Lička 33
HR – 10000 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441       
fax: +385 (0) 1 4655 443
E-adresa: info@door.hr
Mrežna stranica: www.door.hr

ENERGETSKA AGENCIJA PLOVDIV (EAP)

Energetska agencija Plovdiv (EAP) iz Bugarske prva je agencija za upravljanje energijom, osnovana u okviru programa Europske komisije SAVE II. Glavne EAP-ove aktivnosti obuhvaćaju područje energetske učinkovitosti i čiste energije, kao i identificiranje i razvijanje novih energetskih projekata, a odnose se na:

 • Održive energetske zajednice,
 • Energetska učinkovitost u zgradama i malim i srednjim poduzećima,
 • Održivi promet i mobilnost,
 • Edukacija o energiji za jedinice lokalne samouprave i građane,
 • Razvijanje i prilagođavanje obrazovnih materijala za učenike i nastavnike,
 • Edukativne i informativne kampanje,
 • Znanja i vještine o eko-energiji u nastavnim materijalima i planovima.

Glavni ciljevi EAP-a su:

 • Promicati energetsku učinkovitost na lokalnoj i regionalnoj razini,
 • Pružiti sveobuhvatne informacije, edukaciju, zagovaranje i lobiranje u energetskoj učinkovitosti i OIE,
 • Podići svijest javnosti o povezanosti energetske učinkovitosti i klime,
 • Promicati programe, institucije i investicije u korist održivog energetskog razvoja, uključujući obnovljive izvore energije,
 • Identificirati i realizirati projekte u području energetske učinkovitosti i OIE,
 • Poticati međunarodnu suradnju u smjeru financiranja i izlaska na tržište,
 • Unaprijediti sudjelovanje Bugarske u procesu europskih integracija.

Energetska agencija Plovdiv
139 Ruski Blvd, fl. 3, of. 301 Plovdiv 4000 Bulgaria
Tel.: +359 32 625 754,
Fax: +359 32 625 754
E-adresa: daniela.kostova@eap-save.eu
Mrežna stranica: www.eap-save.eu

FOCUS DRUŠTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ (FOCUS)

Focus društvo za sonaraven razvoj je neovisna, nevladina, apolitična i neprofitna okolišna organizacija. Misija je potaknuti rješenja za ekološki i društveni odgovoran život kroz obrazovanje, podizanje svijesti i suoblikovanje politika. FOCUS ima veliko iskustvo u međunarodnoj suradnji te je, između ostaloga, koordinirao IEE projekt REACH čiji je fokus bio na energetskom siromaštvu. Organizacija svoj rad usmjerava na klimatske promjene, energiju, mobilnost, odgovorne i potrošačke navike, te rast. U okviru navedenoga, FOCUS organizira događanja, vodi kampanje i projekte usmjerene na praktičnost, podiže svijest, prati, analizira i sudjeluje u procesima donošenja odluka, surađuje s različitim dionicima i medijima. Rad se odvija na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini.

Kontakt:
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Adresa: Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana
Mrežna stranica: http://focus.si/
Contact person: dr. Tomislav Tkalec
Tel: +38615154080
E-adresa: tomi@focus.si