PARTNERJI

Home / PARTNERJI

Konzorcij projekta IDEA sestavljajo naslednji partnerji:

Univerza na Cipru (UCY)

Univerza na Cipru (UCY) je bila uradno ustanovljena leta 1989. Sestavlja jo pet fakultet: za čiste in uporabne znanosti, za ekonomijo in management, za humanistiko in družbene vede, za umetnost in ter nedavno ustanovljena fakulteto za strojništvo. Eden najdejavnejših oddelkov univerze je oddelek za računalništvo v okviru Fakultete za čiste in uporabne znanosti. Zelo aktivni so na področju informacijske tehnologije in komunikacij, hkrati pa so bili zelo dejavni pri pridobivanju sredstev, in od kar se je Ciper pridružil Evropski uniji, je oddelek sodeloval v več kot 150 projektih, financiranih iz različnih programov Evropske unije.Univerza na Cipru pri projektu IDEA Erasmus + sodeluje preko Laboratorija za inženiring programske opreme in internetno tehnologijo (SEIT), ki je sestavni del oddelka za računalništvo. SEIT se pri svojih raziskovalnih dejavnostih osredotoča na dve pomembni področji informacijske tehnologije: inženiring programske opreme in internetno tehnologijo.

Kontaktni podatki:
Naslov: Department of Computer Science, University of Cyprus, 1 University Avenue, P.O.Box 20537, CY-2109, Nikozija, CIPER
Spletna stran: www.cs.ucy.ac.cy/seit
Kontaktna oseba
: George A. Papadopoulos (vodja laboratorija)
Tel.: +357 2289 26 93
E-pošta: george AT cs.ucy.ac.cy

DRUŠTVO ZA OBLIKOVANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA (DOOR)

Društvo za oblikovanje trajnostnega razvoja (DOOR) je civilnodružbena organizacija strokovnjakov, ki si prizadevajo za spodbujanje trajnostnega energetskega razvoja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2003 v Zagrebu in je od takrat uspešno izvedlo že več kot 100 projektov na področjih blažitve podnebnih sprememb, spodbujanja udeležbe državljanov pri oblikovanju politike trajnostne energije, izboljševanja kakovosti izobraževanja o obnovljivih virih energije ter lajšanja energetske revščine. DOOR ima dolgoletne izkušnje z vodenjem medsektorskih in meddržavnih raziskav, pa tudi z zagovorništvom na podlagi dokazov, in je (samostojno ali v sodelovanju s partnerji) izvedlo številne raziskave, katerih cilji so bili bodisi ozaveščanje o določenih družbenih ali okoljskih vprašanjih ali izvedbe konkretnih ukrepov na področju zagovorništva.

Kontaktni podatki:
Lička 33
HR – 10000 Zagreb
tel: +385 (0) 1 4655 441       
fax: +385 (0) 1 4655 443
E-pošta: info@door.hr

ENERGETSKA AGENCIJA PLOVDIV (EAP)

Energetska agencija Plovdiv (EAP) iz Bolgarije je prva agencija za upravljanje z energijo v Bolgariji. Ustanovljena je bila v okviru programa Evropske komisije SAVE II. EAP v glavnem deluje na področjih energetske učinkovitosti in čiste energije ter prepoznavanja in razvoja novih energetskih projektov, povezanih z naslednjimi področji:

 • skupnosti trajnostne energije,
 • energetska učinkovitost stavb ter malih in srednje velikih podjetij,
 • trajnostni promet in mobilnost,
 • energetsko izobraževanje za občine in državljane,
 • razvoj in prilagajanje učnega gradiva za učence in učitelje,
 • izobraževalne in informacijske kampanje,
 • znanje in veščine na področju ekološke energije v učnih gradivih in načrtih.

Glavni cilji EAP so:

 • spodbujanje energetske učinkovitosti na lokalni in regionalni ravni,
 • zagotavljanje celovitega informiranja, izobraževanja in zagovorništva o energetski učinkovitosti in OVE,
 • ozaveščanje javnosti o povezavi med energetsko učinkovitostjo in varstvom podnebja,
 • spodbujanje programov, institucij in naložb, ki podpirajo trajnostni energetski razvoj, vključno z obnovljivimi viri energije,
 • identificiranje in izvedba demonstracijskih projektov na področjih energetske učinkovitosti in OVE, zanimivih za banke,
 • spodbujanje mednarodnega sodelovanja s poudarkom na financiranju in uveljavljanju na trgu; ter
 • okrepiti sodelovanje Bolgarije v procesu evropskega povezovanja.

Energy Agency of Plovdiv
139 Ruski Blvd, fl. 3, of. 301 Plovdiv 4000 Bulgaria
tel: +359 32 625 754,
Telefaks: +359 32 625 754
E-pošta: daniela.kostova@eap-save.eu
Spletna stran: www.eap-save.eu

FOCUS, DRUŠTVO ZA SONARAVEN RAZVOJ (FOCUS)

Focus, društvo za sonaraven razvoj je samostojna, nevladna, nepolitična in nepridobitna okoljska organizacija, ki deluje na področju podnebnih sprememb. S svojim delom in zgledom želimo pokazati, da je lahko vsak od nas okoljsko in družbeno odgovoren. Svoje delo osredotočamo na teme: podnebje, energija, mobilnost, globalna odgovornost in potrošnja, odrast V okviru teh tem organiziramo različne dogodke, izvajamo kampanje in praktično orientirane projekte, ozaveščamo javnost, spremljamo, analiziramo in se vključujemo v procese odločanja in oblikovanja politik, sodelujemo z različnimi deležniki in redno komuniciramo z mediji. Naše delo poteka tako na lokalni in nacionalni ravni, kot tudi na mednarodni ravni in ravni EU.

Kontaktne informacije:
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Naslov: Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana
Spletna stran: http://focus.si/
Kontaktna oseba: dr. Tomislav Tkalec
Tel: +38615154080
Ε-pošta: tomi@focus.si