REZULTATI

Home / REZULTATI
Intelektualni rezultat 1: Pregled obstoječega gradiva in ocena potreb po usposabljanju
Pričakovani rezultat: Poročilo, ki bo zajemalo vse države partnerice, o najboljših obstoječih orodjih, metodah in izobraževalnih praksah za usposabljanje na področjih, povezanih z energetsko revščino, ter o potrebah po usposabljanju in pomanjkljivostih v obstoječih orodjih na tem področju. Prav tako bodo identificirani deležniki, ki so že dejavni na tem področju ali pa jih to zanima.
Končni rezultat:
 Intellectual Output 1: Bulgaria (BG) 
 Intellectual Output 1: Bulgaria (EN) 
 Intellectual Output 1: Cyprus (GR) 
 Intellectual Output 1: Cyprus (EN) 
 Intellectual Output 1: Croatia (HR) 
 Intellectual Output 1: Croatia (EN) 
 Intellectual Output 1: Slovenia (SL) 
 Intellectual Output 1: Slovenia (EN) 
 Intelektualni rezultat 1: Celotno poročilo 

 

Intelektualni rezultat 2: Izobraževalni program in izmenjava najboljših praks
Pričakovani rezultat: Izobraževalni program z učnim načrtom za izobraževanje odraslih o energetski revščini, ki bo ustrezal potrebam po usposabljanju, opredeljenim v Intelektualnem rezultatu 1, in bo služil kot gradivo za razvoj orodij IKT za energetsko revščino (Intelektualni rezultat 3). Poleg tega tudi poučevanje za izmenjavo strokovnega znanja in primerov dobrih praks na področju energetske revščine med partnerskimi organizacijami, kar bo pripomoglo tudi k pripravam na Intelektualni rezultat 3.
Končni rezultat:
 Intelektualni rezultat 2: Izobraževalni program in izmenjava najboljših praks (EN) 
 Intelektualni rezultat 2: Izobraževalni program in izmenjava najboljših praks (GR) 
 Intelektualni rezultat 2: Izobraževalni program in izmenjava najboljših praks (SL)
 Intelektualni rezultat 2: Izobraževalni program in izmenjava najboljših praks (BG) 
 Intelektualni rezultat 2: Izobraževalni program in izmenjava najboljših praks (CRO) 
Training Materials (click here)

 

Intelektualni rezultat 3: Orodja za izobraževanje o energetski revščini
Pričakovani rezultat: Oblikovanje 15 inovativnih izobraževalnih materialov in orodij IKT.
Final Results:
The results can be found at the following links.
Open-Access Tools
Advisors-Only Tools

 

Intelektualni rezultat 4: Orodja za razširjanje znanja
Pričakovani rezultat: Razširjanje celotnega nabora inovativnih izobraževalnih materialov in orodij prek dogodkov za širjenje informacij in testiranje v vsaki državi ter s pomočjo različnih medijev, kot so npr. video vadnice.
Posters (click here)
Discussions Forum (click here)
Tutorial Videos (click here) or in the YouTube Channel
IDEA’s YouTube Channel (click here)
Introductory Video (click here) or (view below):